Staráme sa o vaše zvieratá

V roku 1995 sme zaviedli na slovenský trh veterinárne Antibiotikum Tiamulin na liečbu respiratórnych a gastrointestinálnych chorôb vďaka dôvere reprezentanta spoločnosti Biochemie Sandoz Kundl, Rakúsko (dnešný Novartis). Produkty uvedeného výrobcu napriek poklesu stavov ošípaných vyrába naša spoločnosť dodnes.

Široký vyber výrobkov

Ponúkame široký výber liečív pre hospodárske a spoločenské zvieratá. Poradenstvo pre odberateľov poskytujeme aj na základe praktických skúseností s chovom, ktoré naše pracovníci majú.

Tetrafarm tia prm. ad us. vet.

Zloženie:
Tiamulini hydrogenfumaras (THF) 33,3g
Chlortetracyclini chloridum 100,0g
Vehiculum (farina sojae) ad 1 000,0g

Charakteristika:
Tiamulin je semi-syntetický derivát pleuromulínu, ktorý má účinnosť na grampozitívne a niektoré gramnegatívne baktérie, spirochéty, mykoplazmy. Chlórtetracyklín je antibiotikum s vysokým stupňom účinnosti proti širokému spektru grampozitívnych a gramnegatívnych baktérií.

Indikácie:
Prevencia a liečba infekcií gastrointestinálneho a respiračného traktu ošípaných spôsobených mikroorganizmami citlivými na chlórtetracyklín – tiamulínovú kombináciu: enzootická pneumónia spôsobená Mycoplazma hyopneumoniae a kombinovaná s Pasteruella multocida, pleuropneumónia spôsobená Actibacillus pleuropneumoniae, Glasserova choroba spôsobená Haemophillus parasuis, atrofická rinitída spôsobená Pasteruella multocida, spojená s Bordetella bronchiseptica, enteritída (E-coli), nekrotická enertitída spôsobená Salmonella cholerae – suis, proliferatívna intestinálna ademotóza spôsobená Serpulina (Treponema) hyodyzenteriae, sekundárne bakteriálne infekcie po vírusových infekciách „prenosná gastro – enteritída“ a influenza.

Dávkovanie:
u prasiat:
liečba dyzentérie - 3,0 kg / t KZ  7 až 10 dní
prevencia - 1,0 – 1,5 kg / t KZ
liečba enzoot.pneum - 4,5 kg / t KZ  7 až 10 dmí

Kontraindikácie:
Prípravok nesmie byť podávaný súčasne, resp. 3 dni pred až 3 dni po aplikácii s monenzínom, salinomycínom alebo narazínom.

Ochranné lehoty:
Ošípané: mäso pri liečbe 10 dní, pri prevencii 1 deň

Použiteľnosť:
6 mesiacov

Spôsob skladovania:
pri teplote 15 – 25 °C, v suchu

Upozornenie:
Prípravok je v koncentrovanom stave dráždivý. Pri príprave medikovaného krmiva je treba chrániť kožu aj sliznice pred potriesnením a zabrániť víreniu prachových komponentov.

LEN NA PREDPIS VETERINÁRNEHO LEKÁRA!