Staráme sa o vaše zvieratá

V roku 1995 sme zaviedli na slovenský trh veterinárne Antibiotikum Tiamulin na liečbu respiratórnych a gastrointestinálnych chorôb vďaka dôvere reprezentanta spoločnosti Biochemie Sandoz Kundl, Rakúsko (dnešný Novartis). Produkty uvedeného výrobcu napriek poklesu stavov ošípaných vyrába naša spoločnosť dodnes.

Široký vyber výrobkov

Ponúkame široký výber liečív pre hospodárske a spoločenské zvieratá. Poradenstvo pre odberateľov poskytujeme aj na základe praktických skúseností s chovom, ktoré naše pracovníci majú.

HELMVIT Ca - phos sol. ad us. vet.

Výrobca:
HELM AG, Nordkanalstrase, D-20097 Hamburg, Nemecko

Držiteľ rozhodnutia o schválení:
Farmavet s.r.o., Sklabinská 20, 036 01 Martin

Zloženie veterinárneho prípravku:
Phosphorus 7,85%
Calcium 2,40%
Magnesium 1,00%
Natrium 0,80%
Methioninum 0,50%
Manganum 2500mg
Cuprum 2500mg
Zincum 2500mg
Cobaltum 50mg
Threoninum 0,60%
v 1 litri prípravku.

Popis veterinárneho prípravku:
Slabo tyrkisový roztok, charakteristickej vône.

Farmakoterapeutická skupina:
Veterinárny minerálny prípravok.

Druh a kategória zvierat:
Hydina, ošípané.

Charakteristika:
Vitamínový prípravok pre hydinu a ošípané k doplneniu minerálií, stopových prvkov a aminokyselín.

Indikácie:
Doplnenie nedostatku minerálnych solí, stopových prvkov a aminokyselín, zníženie hodnoty pH pitnej vody. Zníženie účinku stresu pri vakcinácii, presunoch a preprave zvierat, pri zmene kŕmenia. Podpora zdravého vývoja kostry, vysoká intenzita znášky a zlepšenie kvality škrupín.

Dávkovanie:
Hydina: 1-2 litre prípravku do 1000 litrov pitnnej vody.
Ošípané: 2 až max. 4 litre prípravku do 1000 litrov pitnej vody.

Prípravok sa podáva počas 3-5 dní.

Mechanizmus podania prípravku:
Perorálne v pitnej vode.

Ochranná lehota:
Bez ochrannej lehoty.

Spôsob uchovávania:
V chlade, v uzatvorených obaloch, chrániť pred svetlom. Uchovávať mimo dosahu detí.

Čas použiteľnosti:
24 mesiacov.

Veľkosť balenia:
1 liter.

Označenie: LEN PRE ZVIERATÁ! BEZ PREDPISU VETERINÁRNEHO LEKÁRA!