Staráme sa o vaše zvieratá

V roku 1995 sme zaviedli na slovenský trh veterinárne Antibiotikum Tiamulin na liečbu respiratórnych a gastrointestinálnych chorôb vďaka dôvere reprezentanta spoločnosti Biochemie Sandoz Kundl, Rakúsko (dnešný Novartis). Produkty uvedeného výrobcu napriek poklesu stavov ošípaných vyrába naša spoločnosť dodnes.

Široký vyber výrobkov

Ponúkame široký výber liečív pre hospodárske a spoločenské zvieratá. Poradenstvo pre odberateľov poskytujeme aj na základe praktických skúseností s chovom, ktoré naše pracovníci majú.

HELMVIT E sol. ad us. vet.

Výrobca:
HELM AG, Nordkanalstrase, D-20097 Hamburg, Nemecko

Držiteľ rozhodnutia o schválení:
Farmavet s.r.o., Sklabinská 20, 036 01 Martin

Zloženie veterinárneho prípravku:
Vitamin E - 200 000mg v 1000ml prípravku

Popis veterinárneho prípravku:
Takmer bezfarebný, číry alebo slabo opalizujúci roztok, charakteristickej vône.

Farmakoterapeutická skupina:
Veterinárny vitamínový prípravok.

Druh a kategória zvierat:
Hydina, kôň, hov. dobytok, žriebä, teľa, ošípaná, kožušinové zvieratá.

Charakteristika:
Vitamínový prípravok s obsahom lipofilného vitamínu E, upraveního do formy hydrosolu, určený pre hydinu, kone, hovädzí dobytok, žriebätá, teľatá a ošípané.

Indikácie:
Hypovitaminózy a avitaminózy E, zvýšenie odolnosti proti infekčným chorobám. Poruchy repodukčného systému, svalová dystrofia mláďat, nutričná encefalomalácia a exudatívna dietéza hydiny, ošípaných a kožušinových zvierat, prevencia kardiovaskulárnych porúch, náhlych úhynov v záverečnej fáze výkrmu hydiny a ošípaných, tukovej degenerácie pečene a dystrofie obličiek, u hydiny priamy vplyv na znášku a lianivosť vajec, zníženie účinku stresu pri vakcinácii, presunoch a preprave zvierat.

Dávkovanie:
Sliepka, kačica: 10ml / 200 ks.
Morka, hus: 10ml / 100 ks.
Kurčatá, káčatá, husatá: 10ml / 400 ks.
Mladé morky: 10ml / 350 ks.
Kôň, hovädzí dobytok (500 kg ž. hm.): 1ml / 1 ks.
Žriebä, teľa (50 kg ž. hm.): 1ml / 2 ks.
Ošípaná (100 kg ž. hm.): 1ml / 2 ks.
Ciciaky, jahňatá, kozľatá (5 kg ž. hm.): 1ml / 10 ks.
Norky, nutrie, psy, mačky, králiky (5 kg ž. hm.): 1ml / 10ks.

Prípravok sa podáva počas 3-10 dní. Aplikáciu je možné podľa potreby opakovať.

Poznámka:
Zriedený roztok prípravku pripravovať denne čerstvý a chrániť pred priamym slnečným svetlom.

Mechanizmus podania prípravku:
Perorálne v pitnej vode.

Ochranná lehota:
Bez ochrannej lehoty.

Spôsob uchovávania:
V chlade, v uzatvorených obaloch, chrániť pred svetlom. Uchovávať mimo dosahu detí.

Čas použiteľnosti:
12 mesiacov.

Veľkosť balenia:
1 liter.

Označenie: LEN PRE ZVIERATÁ! BEZ PREDPISU VETERINÁRNEHO LEKÁRA!